IB-spel

Ik heb de afgelopen weken mijn vwo6 leerlingen enkele keren een spel laten spelen over internationale betrekkingen. Het idee was om de wereld door de ogen van een Poetin en later door de ogen van Mark Rutte te bezien. Oftewel: het realisme en idealisme (liberalisme) van eindterm 9.2 vwo in de praktijk te laten ervaren. Veel leerlingen beleefden het als een soort Risk en dat is deels ook de bedoeling. Er is een kort filmpje met een impressie gemaakt.

Ontwikkeld m.b.v. een subsidie van het LOF. Vrij te gebruiken mits naamsvermelding: MCveldman en LOF.

Nodig:

Hoewel het spel in een lesuur van 50m kon worden gespeeld konden dan maar weinig ronden worden gespeeld. Leerlingen anticiperen dan op de laatste ronde om nog even snel te scoren.

 

Verbeterpunten door leerlingen genoemd in evaluatie:

 • Er moeten verschillende fasen zijn:
  • fase 1: legers opzetten (iedereen tegelijk) en handelverdragen sluiten
  • fase 2: elke speler verzet afzonderlijk legers en valt eventueel aan
  • fase 3: de veldslagen worden beslist
  • fase 4: de belasting wordt geïnd en de legers betaald.
 • Spelers moeten (vooral in fase 2) niet in een vaste volgorde aan de beurt komen.
 • Een speler die zijn ‘vaderland’ verliest mag opnieuw starten.
 • De spelleider zou een wat meer actieve rol mogen krijgen, is nu slechts iedere keer verdediger + bank.

 

Eigen verbeterpunten:

 • Het opzetten kost tijd, meer dan verwacht. O.a. met uitdelen pionnen en fiches. Hoe meer groepen, hoe langer het uitdelen duurt. Misschien is het verstandiger om
  • Geen individuele spelers maar groepjes van 2 te maken => minder uit te delen, meer ‘handjes’ per speler (praktisch), leuker door teamwork. Je krijgt dan groepen van 9-11 (1 spelleider, 8-10 spelers in 4-5 groepen). dus maximaal 3 tafels met spellen.
  • Een digitale versie kost geen tijd met opzetten.
  • Het helpt om pionnen en dergelijke van te voren te hebben gesorteerd in zakjes. Ook te verkrijgen bij Spellenrijk.
 • Het bijhouden van scores en berekenen kost de spelleider niet heel veel tijd maar een soort rekenprogrammaatje of een digitale versie zou helpen.
 • Variant II (liberalisme/idealisme/Ruttes blik op de wereld) werd toch al gauw erg competitief. Daarmee werd dus niet duidelijk gemaakt wat de liberale theorieën inhouden omdat het gewoon een complexere variant op IB-spel I was, namelijk het realisme. Het is wrs logischer om meteen uit te gaan van variant II en dan de liberale uitgangspunten extra aandacht te geven bij een nieuwe variant II.
 • De politiek-psychologische variant is niet uitgewerkt maar dan kan eenvoudigweg met kaartjes of een ‘gekke’ dobbelsteen die het gedrag van de spelers random beïnvloedt.
 • Hoe kunnen de marxistische en constructivistische theorieën worden uitgebeeld?

Samenleving door de tijd heen

In de zomer van 2015 ontstond de eerste papieren versie van ‘jager-verzamelaars tot de 21e eeuw’: een simulatiespel voor maatschappijwetenschappen. Deze eerste variant werd uitgetest van november 2015 t/m januari 2016. Omdat het veel te diepgaand was, was het geen succes bij vwo5. Wel heeft het de basis gelegd voor de aanvraag van een LOF-subsidie waarin ik me tussen 2016 en 2018 mag verdiepen in (simulatie)spelen. Doel is te komen tot een stappenplan met do’s en don’ts voor de ontwikkeling van werkvormen bij maatschappijwetenschappen.

 

Een eerste bruikbare versie is gepubliceerd. Deze is al te gebruiken voor docenten maatschappijwetenschappen die een leuke praktische werkvorm zoeken bij de lesstof over de veranderingsprocessen rationalisering, staatsvorming, democratisering, institutionalisering, individualisering en globalisering. Ook kunnen de andere kernconcepten worden verwerkt en toegepast op een samenleving. Er staan suggesties in voor docenten om het nog levendiger (betekenisvoller en dus leuker) te maken.

Alle informatie staat in de Drive openbaar

(leesrechten en uiteraard geen schrijfrechten, dus kopieer de bestanden naar uw eigen Google Drive of computer).


 

Verbeterpunten of tips

 • Uiteraard moet deze eerste gepubliceerde versie worden afgerond met de domeinen (eindtermen) die specifiek passen bij de havo of bij het vwo. Het domein D:Veiligheid van havo is al toegevoegd.
 • Het helpt om het te verlevendigen met concrete zaken zoals

 

Achtergrondinformatie

Maleisische jager-verzamelaars en een eigen taal.

Onderstaande video maakt al duidelijk dat technologische veranderingen ook invloed hebben op onze natuur:


 

Vergelijkbare spelen

 • Er is door twee docenten ook een ‘beschavingsspel’ ontwikkeld maar als ik het zo lees heeft het niet met eindtermen van MAW te maken.
 • De Nederlandse spelontwerp Martyn F. heeft het spel Epoch gemaakt, samen met Leidse archeologen. In deze video wordt het spel uitgelegd.

MCveldman.nl online

Vandaag is MCveldman.nl online gegaan. De eerste gratis leermiddelen zullen binnenkort beschikbaar zijn. Dankzij een subsidie van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is het mogelijk geweest om te experimenteren met verschillende werkvormen die gamification elementen in zich hebben. Doel van de LOF subsidie is om voor eind 2018 een stappenplan met do’s en don’ts te presenteren voor het maken van een les in spelvorm bij het vernieuwde programma maatschappijwetenschappen.

Deze website zal ook na het LOF project blijven bestaan en wordt niet gefinancierd met de subsidie. Marco Veldman is persoonlijk gedreven om van het lesgeven iets leerzaams en leuks te maken.