MCveldman.nl online

Vandaag is MCveldman.nl online gegaan. De eerste gratis leermiddelen zullen binnenkort beschikbaar zijn. Dankzij een subsidie van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is het mogelijk geweest om te experimenteren met verschillende werkvormen die gamification elementen in zich hebben. Doel van de LOF subsidie is om voor eind 2018 een stappenplan met do’s en don’ts te presenteren voor het maken van een les in spelvorm bij het vernieuwde programma maatschappijwetenschappen.

Deze website zal ook na het LOF project blijven bestaan en wordt niet gefinancierd met de subsidie. Marco Veldman is persoonlijk gedreven om van het lesgeven iets leerzaams en leuks te maken.

Geef een reactie