30 seconds begrippen en kernconcepten

Om kennis te toetsen aan het eind van een lessenserie kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van een Kahoot. Maar een actievere en leukere werkvorm is een 30seconds. De meeste leerlingen vinden dit leuk omdat het snel is, competitief, coöperatief en relatief veel vrijheid geeft.

Onderaan deze pagina vindt ik verschillende 30seconds voor maatschappijleer (diverse onderwijsmethoden) en ook voor MAW.

Regels

 1. Deel de leerlingen in een even aantal groepjes in van 2-3 personen. Drie werkt het leukst.
 2. Zet telkens twee groepjes tegenover elkaar aan 1 tafel.
 3. Deel een stapel kaartjes uit per tafel.
 4. De groepjes moeten om de beurt een kaartje trekken.
 5. Een van de deelnemers moet binnen 30 seconden een omschrijving geven van de vijf begrippen op het kaartje. De andere leerlingen moeten het begrip proberen te raden. Er kunnen taboewoorden worden toegevoegd maar bij MAW en oefenen van concepten is het belangrijk dat de leerlingen woorden uit de omschrijving kunnen koppelen aan het concept. Dus bijvoorbeeld: ‘het gaat om het proces van overdracht en verwerving…’ en dan roept een groepsgenoot: ‘socialisatie!’. Dat levert 1 punt op.
 6. Als er tijd over is in een les zouden de groepjes kunnen worden herverdeeld.
 7. Om het leuker te maken is er een ‘random’ (willekeurig) element aan toegevoegd zoals namen van sociologen of politici.

Feedback en verbeterpunten

 • 30seconds is wel heel simpel, dat is ook de kracht. Maar er iets complex aan toevoegen kan het leuker en leerzamer maken en ook langer doen duren.
 • De kaartjes zijn niet slim ingedeeld. Voor het snijden is het slimmer om een tabel te gebruiken met even grote vlakken = even grote kaartjes.
 • Kaartjes lamineren is tijdrovend maar levert een duurzamer spel op.
 • Leerlingen kunnen ook zelf 30seconds maken maar ze maken het dan vaak te eenvoudig of te complex. Dan schiet het het leerdoel voorbij.

Downloads vmbo en MAW vwo

Voor zowel Seneca (met de concept-context benadering) als voor thematische methoden heb ik downloads. Ze zijn gebaseerd op vmbo methoden. Vul zelf de kaartjes aan waar nodig .

 1. Seneca basisbegrippen
 2. Seneca pluriforme samenleving en verzorgingsstaat
 3. Seneca rechtsstaat en parlementaire democratie
 4. Thematische methode: media
 5. Thematische methode: parlementaire democratie
 6. Thematische methode: rechtsstaat
 7. Thematische methode: pluriforme samenleving
 8. Thematische methode: verzorgingsstaat
 9. Leeg sjabloon
 10. MAW vwo 6 kent ook kleinere begrippen bij de kaartjes. Met dank aan mijn collega Erik van de Kamp.