30 seconds kernconcepten

Bij MAW zijn de hoofd- en kernconcepten belangrijk om te kennen. Als actieve werkvorm kan gekozen worden voor een 30seconds. De meeste leerlingen vinden dit leuk omdat het snel is, competitief en coöperatief. De regels zijn eenvoudig:

  1. Deel de leerlingen in een even aantal groepjes in van 2-3 personen. Drie werkt het leukst.
  2. Zet telkens twee groepjes tegenover elkaar aan 1 tafel.
  3. Deel een stapel kaartjes uit per tafel.
  4. De groepjes moeten om de beurt een kaartje trekken.
  5. Een van de deelnemers moet binnen 30 seconden een omschrijving geven van de vijf begrippen op het kaartje. De andere leerlingen moeten het begrip proberen te raden. Er kunnen taboewoorden worden toegevoegd maar bij MAW en oefenen van concepten is het belangrijk dat de leerlingen woorden uit de omschrijving kunnen koppelen aan het concept. Dus bijvoorbeeld: ‘het gaat om het proces van overdracht en verwerving…’ en dan roept een groepsgenoot: ‘socialisatie!’. Dat levert 1 punt op.
  6. Als er tijd over is in een les zouden de groepjes kunnen worden herverdeeld.
  7. Om het leuker te maken is er een ‘random’ (willekeurig) element aan toegevoegd zoals namen van sociologen of politici.

Vergeet niet de kaartjes aan te passen aan de actualiteit. De kaartjes van het voorbeeld zijn vooral voor vwo6 bedoeld i.v.m. kleinere begrippen.

Verbeterpunten

  • 30seconds is wel heel simpel, dat is ook de kracht. Maar er iets complex aan toevoegen kan het leuker en leerzamer maken en ook langer doen duren.
  • De kaartjes zijn niet slim ingedeeld. Voor het snijden is het slimmer om een tabel te gebruiken met even grote vlakken = even grote kaartjes.
  • Kaartjes lamineren is tijdrovend maar levert een duurzamer spel op.